ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 149 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 149 Công nghệ 8

Dựa vào nguyên lý chung của đồ dùng loại điện-nhiệt, hãy nêu nguyên lý làm việc của bếp điện và nối cơ điện

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Nguyên lý làm việc của bếp điện và nối cơ điện dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 149 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1