ADMICRO

Chương 2: Đối Tượng, Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học

 • Bài 1: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học

  Bài 1: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
 • Bài 2: Các chức năng cơ bản của xã hội học

  Bài 2: Các chức năng cơ bản của xã hội học
 • Bài 3: Nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu xã hội học

  Bài 3: Nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu xã hội học

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)