RANDOM

Chương 10: Lập Kế Hoạch, Tổ Chức Thực Hiện Và Kiểm Soát Marketing

 • Bài 1: Quy trình quản trị Marketing

  Bài 1: Quy trình quản trị Marketing
 • Bài 2: Lập kế hoạch Marketing

  Bài 2: Lập kế hoạch Marketing
 • Bài 3: Tổ chức Marketing

  Bài 3: Tổ chức Marketing
 • Bài 4: Kiểm soát Marketing

  Bài 4: Kiểm soát Marketing

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)