• Câu hỏi:

  Yêu cầu mối nối dây dẫn điện:

  • A. Có độ bền cơ học cao
  • B. Đảm bảo về mặt kĩ thuật
  • C. Dẫn điện tốt
  • D. Đáp án A,B,C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC