ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý định chuyến xuất dương đầu năm 1905 của Phan Bội Châu là gì?

  • A. Cầu viện (khí giới, tiền bạc) để đánh Pháp.
  • B. Mua khí giới để đánh Pháp.
  • C. Nhờ Nhật đào tạo cán bộ cho cuộc vũ trang sau này.
  • D. Liên hệ để đưa thanh niên sang Nhật du học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON