YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Where are  _______ friends now?

  • A. your
  • B. you
  • C. yours
  • D. A and B are right

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đứng trước danh từ là tính từ sở hữu --> your

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON