YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  'What does Alan look like?' 
  He's got a long beard and very short  ________. 


   

  • A. hair
  • B. hairs
  • C. fur
  • D. furs

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF