AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vòng lặp for ..do là vòng lặp:

  • A. Biết trước số lần lặp
  • B. Chưa biết trước số lần lặp
  • C. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=50 
  • D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=50

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>