YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tuyến nội tiết nào dưới đây tồn tại thành cặp ?

  • A. Tuyến yên
  • B. Tuyến trên thận
  • C. Tuyến ức
  • D. Tuyến cận giáp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hây còn gọi là tuyến thượng thận. Nằm phía trên 2 quả thân

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON