YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Truyền thông Marketing khó thành công nhất khi?

  • A. Mã hoá thông tin nhưng không giải mã được
  • B. Người truyền tin và người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với nhau
  • C. Có nhiều nhiễu trong quá trình truyền tin
  • D. Người truyền tin và người nhận tin không có cùng mặt bằng nhận thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON