YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trước khi chịu khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì? 

  • A. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp
  • B. Khủng hoảng tài chính
  • C. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp
  • D. Khủng hoảng về ngoại thương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON