AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Stato bộ phận nào được ghép cách điện với nhau?

  • A. Lõi thép và dây quấn.
  • B. Lõi thép và Stato.
  • C. Stato và Rôto.
  • D. Dây quấn và Rôto.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA