• Câu hỏi:

  Trong các chất sau: NaCl, HCl, CaO, CuSO4 , Ba(OH)2 , KHCO3 . Số chất thuộc hợp chất muối là :

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Muối là những chất sau: NaCl, CuSO4, KHCO3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC