YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm hiểu đoạn lệnh sau và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp?

               Var a:integer;

                        Begin

               a:=5;

                 While a< 6 do writeln(‘A’);

                      End.

  • A. 5 lần
  • B. 6 lần
  • C. 10 lần
  • D. Vô hạn lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Trong chương trình trên, giá trị của biến a luôn luôn bằng 5, điều kiện a<6 luôn luôn đúng nên lệnh writeln('A'); luôn được thực hiện.
  • Do vậy, chương trình "rơi" vào những "vòng lặp vô tận".
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA