ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm hiểu đoạn lệnh sau và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp?

               Var a:integer;

                        Begin

               a:=5;

                 While a< 6 do writeln(‘A’);

                      End.

  • A. 5 lần
  • B. 6 lần
  • C. 10 lần
  • D. Vô hạn lần
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Trong chương trình trên, giá trị của biến a luôn luôn bằng 5, điều kiện a<6 luôn luôn đúng nên lệnh writeln('A'); luôn được thực hiện.
  • Do vậy, chương trình "rơi" vào những "vòng lặp vô tận".
  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 11381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)