YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thời điểm nào sau đây doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê?

  • A. Cuối kỳ kế toán năm.
  • B. Đánh giá lại tài sản theo quyết định của Nhà nước. 
  • C. Chia tách, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp. 
  • D. Tất cả các câu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON