YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  They moved to the city_____well - paying jobs.

  • A. in order to get
  • B. for getting
  • C. in order not to get
  • D. so that getting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>