YOMEDIA
NONE
 • Choose the words that are not  corect in Standard English and correct.

  Câu hỏi:

  They are very proud about their new house.

  • A. are
  • B. about
  • C. new
  • D. house

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  about ---> of

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON