YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The______machine has a lot of rollers.

  • A. makingpaper
  • B. papermake
  • C. papermade
  • D. papermaking

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF