• Câu hỏi:

  The bomb_______ when he rang the bell.

  • A. went over
  • B. went off
  • C. went on
  • D. went out 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp An B

  went off: nổ
   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC