YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The baby_____ his food onto the floor and making his mother angry.

  • A. always threw
  • B. is always throwing
  • C. has always thrown
  • D. always throws

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA