YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau căn bản của vốn lưu động và vốn cố định là?

  • A. Quy mô và đặc điểm luân chuyển
  • B. Đặc điểm luân chuyển, vai trò và hình thức tồn tại.
  • C. Quy mô và hình thức tồn tại.
  • D. Đặc điểm luân chuyển, hình thức tồn tại, thời gian sử dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON