YOMEDIA
 • Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

  Câu hỏi:

  She is ....... singer I’ve ever met.

  • A. worse
  • B. bad
  • C. the worst
  • D. badly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA