YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She is said to speak English _________ Vietnamese.

  • A. more fluent than
  • B. more fluently than
  • C. as fluently as
    
  • D. fluent

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  "more fluently than" đúng theo công thức so sánh hơn của trạng từ

  Chọn đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF