ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  She is said to speak English _________ Vietnamese.

  • A. more fluent than
  • B. more fluently than
  • C. as fluently as
    
  • D. fluent

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  "more fluently than" đúng theo công thức so sánh hơn của trạng từ

  Chọn đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON