• Câu hỏi:

  She_______ him when he called her.

  • A. pretended not hear
  • B. pretended not to hear
  • C. pretended she heard not
  • D. did not pretend hear

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC