• Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng là do

  • A. Đất nước không bị chiến tranh, xã hội ổn định
  • B. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân
  • C. Có chính sách cải cách kinh tế, xã hội hợp lí
  • D. Thu nhiều lợi nhuận từ bán vũ khí và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC