RANDOM
 • Câu hỏi:

  Remember to do exercises before going to school.

  • A. Don't forget doing exercises before going to school.
  • B. Don't do exercises before going to school.
  • C. Don't forger to do exercises before going to school.
  • D. Don't remember doing exercises before going to school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA