YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac23\) và \(\dfrac14\) ta được phân số \(\dfrac8{12}\) và phân số ...

  Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. \(\dfrac3{12}\)
  • B. \(\dfrac4{12}\)
  • C. \(\dfrac5{12}\)
  • D. \(\dfrac6{12}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn MSC=12

  Quy đồng mẫu số hai phân số \(\dfrac23\) và \(\dfrac14\) ta được:

  \(\dfrac23=\dfrac{2 \times 4}{3 \times 4}=\dfrac{8}{12}\)

  \(\dfrac14=\dfrac{1 \times 3}{4 \times 3}=\dfrac{3}{12}\)

  Vậy quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac23\) và \(\dfrac14\) ta được hai phân số \(\dfrac8{12}\) và \(\dfrac3{12}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF