YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  "Please help me." "I'm sorry. I ______ if I _______ , but I_______"

  • A. would/could/can't
  • B. do/could/can't
  • C. will/can/can't
  • D. won't/can't/can

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A đúng

  Câu điều kiện loại 2 nên sử dụng trợ động từ quá khứ. Tuy nhiên ở vế câu với "but" thể hiện điều trái ngược nên ta dùng hiện tại

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON