YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phiếu nợ chuyển đổi là?

  • A. Cổ phiếu thông thường.
  • B. Trái phiếu công ty.
  • C. Trái phiếu công ty có khả năng chuyển thành cổ phiếu thông thường
  • D. Trái phiếu Chính phủ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu của bất cứ công ty cổ phần nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON