YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng cháy của khí metan CH4 trong khí oxi sinh ra khí cacbonic và hơi nước

  a) Viết phương trình hoá học.

  b) Trong phản ứng số nguyên tử của nguyên tố nào giữ nguyên trước và sau phản ứng?

  c) Phân tử của chất nào biến đổi, phân tử của chất nào tạo thành?

  d) Nêu cách làm thí nghiêm để chứng minh rằng sự cháy của metan là hiện tượng hoá học?

  Lời giải tham khảo:

  a) Phương trình của phản ứng:

  CH4    +   2O2   →  CO2   +   2H2O

  b)  Số nguyên tử cùa các nguyên tố đều giữ nguyên (không thay đổi) trước và sau phản ứng.

  c) Liên kết trong phân tử của metan CH4 và phân tử Oxi O2 bị phá vỡ, phân tử tách các nguyên tử. Một nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử O tạo phán tử CO2. Hai nguyên tử H liên kết với một nguyên tử O tạo phân tử H2O

  d) Để chứng minh sự cháy của metan là hiện tượng hoá học phải chứng minh sản phẩm của phản ứng là những chất mới sinh. Làm lạnh toàn bộ sản phẩm có hơi nước xuất hiện, rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch nước vôi trong dư, nước vôi vẩn đục chứng tỏ có khí CO2. H2O và CO2 là những chất có tính chất khác chất ban đầu là CH4 và O2.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON