YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân tử Sắt (III) Clorua có chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?

  • A. Fe1Cl3
  • B. Fe1Cl3
  • C. FeCl3
  • D. Fe1CL3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  số 1 thì không ghi ở chỉ số

  Kí hiệu hóa học của nguyên tố:

  Chữ thứ nhất viết in hoa. Ví dụ: Cacbon: C, hidro: H, oxi: O.

  Chữ thứ hai nếu có viết thường nhỏ hơn. Ví dụ: Sắt: Fe, Natri: Na, Canxi: Ca.

  Nên loại A, B, D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON