• Câu hỏi:

  Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

  • A. For…do
  • B. While…do
  • C. If..then
  • D. If…then…else

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC