ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn tập môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN - Chương 8

90 phút 5 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 96567

  Hòan cảnh lịch sử nào đã ảnh hưởng đến đường lối đối ngọai nước ta từ năm 1975 đên năm 1986 ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 96569

   Phân tích kết quả, ý nghĩa cũng như những hạn chế, nguyên nhân của đường lối đối ngọai nước ta từ năm 1975 đên năm 1986 ? 

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 96570

   Phân tích các giai đọan hình thành và phát triển đường lối đối ngọai của Đảng ta trong những năm đổi mới ? 

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 96598

   Nội dung đường lối đối ngọai, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta trong những năm đổi mới ? 

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 96599

  Những thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của đường lối đối ngọai trong những năm đổi mới là gì ? Hãy phân tích.  

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1