ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nước Nga trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đế quốc và nội chiến

  • A. 4 năm  chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
  • B. 5 chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
  • C. 3 chiến tranh đế quốc và 4 nội chiến
  • D.  4 chiến tranh đế quốc và 2 nội chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE