YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nói về lễ hội, nhận định nào sau đây là không đúng ?

  • A. Lễ hội được phân bố theo thời gian trong năm, xen vào các khoảng trống trong thời vụ.
  • B. Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng.
  • C. Các trò chơi ở lễ hội phản ánh những ước vọng thiêng liêng của con người.
  • D. Lễ hội bao gồm cả phần lễ (nghi lễ, lễ thức cúng tế…) và phần hội (các trò diễn, trò chơi dân gian…).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON