YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  No sooner ______ the feast will start tomorrow.

  • A. will the bell ring than
  • B. the bell will ring than
  • C. the bell will ring when
  • D. will the bell ring when

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON