ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệt năng của một vật là: 

  • A. Tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật. 
  • B. Thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
  • C. Tổng động năng và thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật. 
  • D. Cả A, B, C đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON