YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến vị trí của đường cung tiền?

  • A. Quyết định chính sách của NHTW.
  • B. Lãi suất.
  • C. Quyết định cho vay của các NHTM.
  • D.  Hoạt động thị trường mở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON