YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa cầu tiền tệ sẽ giảm và lãi suất tăng để?

  • A. Thông qua sự tác động vào lãi suất để điều tiết cầu tiền tệ để góp phần chống lạm phát.
  • B. Thông  qua sự tác động vào lãi suất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • C. Tác động vào lãi suất để điều tiết cầu tiền tệ và ngược lại.
  • D. Tác động vào cầu tiền tệ để tăng lãi suất nhằm đạt được các mục tiêu như mong đợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON