YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nêu phương pháp nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH nếu có?

  Lời giải tham khảo:

  - Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra khí CO2

  PTHH: CO2  +  Ca(OH)2  →  CaCO3  +  H2O

  - Dùng tàn đóm đỏ nhận ra khí O2

  PTHH:  C  +  O2  →  CO2­

  - Ba khí còn lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm đổi màu CuO thành đỏ gạch là khí H2

  PTHH: CuO  +  H2O   →  Cu  +   H2O   

  Hai khí còn lại đem đốt, khí cháy được là CH4, còn lại là Nitơ

  PTHH:  CH4  +  2O2  →  CO2   +  2H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON