YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mỹ là nước theo hình thức chính thể?

  • A. Cộng hòa tổng thống
  • B. Quân chủ lập hiến
  • C. Cộng hòa quý tộc
  • D. Quân chủ chuyên chế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON