YOMEDIA
NONE
 • Chọn cách đặt câu đúng cho những phần được in đậm

  Câu hỏi:

  My father was in Ha Noi last month.

  • A. What is your father was last month?
  • B. In which your father was last month?
  • C. Where is your father last month?
  • D. How was your father last month?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  In Ha Noi là một địa điểm --> Dùng where để đặt câu hỏi

  Đáp án C đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON