ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người dùng một ròng rọc cố định để kéo một vật có khối lượng 18kg từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây.

   a) Tính công và công suất của người kéo?

   b) Để lực kéo vật lên giảm đi một nửa thì cần dùng hệ thống ròng rọc mắc như thế nào và khi đó cần kéo đầu dây di chuyển bao nhiêu mét?

  Lời giải tham khảo:

  Áp dụng công thức tính công và công suất: 

  a) - Công của lực kéo là:    

  A  = F .h =  180. 8 = 1440 J.

  - Công suất của người kéo là:     

  P  =  A/t

  Với A = 1440J;   t  = 20 giây.

  Thay số vào ta được: P  = 1440/ 20  =  72 W.

  b. Để lực kéo giảm đi một nửa thì cần mắc thêm một ròng rọc động.

  Khi đó đầu dây cần di chuyển một đoạn là s

  Ta có: s =2h =2.8=16m.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65805

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF