AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy khi hoạt động với công suất 1600W thì nâng được một vật nặng 70kg lên độ cao 10m trong 36 giây.

  a) Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật.

  b) Tính hiệu suất cùa máy trong quá trình làm việc.

  Lời giải tham khảo:

  a) Áp dụng công thức P = A/t

  => A = P.t = 1600.36 = 57600J

  b) Công có ích : A= 70.10.10 = 7000J

  Hiệu suất: H = A1/A = 0,1215 hay H = 12,15%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>