AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 24km trong 25 phút. Lực cản của mặt đường là 500N. Tính công suất của ô tô thực hiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Công ô tô thực hiện để chống lực cản : A = F.s. F = 500.24.103 = 12.106 J.

  Công suất của lực kéo là P = 12.106/(25.60) = 8000W = 8kW

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>