YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Môi trường Marketing của một doanh nghiệp có thể được định nghĩa là?

  • A. Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được.
  • B. Một tập hợp của những nhân tố không thể kiểm soát được.
  • C. Một tập hợp của những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đó.
  • D. Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được và không thể kiểm soát được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON