YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố?

  • A. nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi.
  • B. nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng.
  • C. mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng.
  • D. quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON