RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi quy đồng mẫu thức hai phân thức  \(\frac{2}{{4{x^2}{y^2}}}\) và  \(\,\frac{1}{{8{x^3}{y^3}}}\) nhân tử phụ đơn giản nhất của phân thức thứ 1 là 

   

  • A. 2x
  • B. 4xy
  • C. 8xy
  • D. 32xy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>