RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép chia \(\frac{{5\left( {x + 1} \right)}}{{x{y^2}}}:\frac{{10\left( {x + 1} \right)}}{{3{{\rm{x}}^2}y}}\) là 

  • A. \(\frac{{{\rm{50}}{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}{{2{y^2}}}\)
  • B. \(\frac{{3{{\rm{x}}^2}}}{{2y}}\)
  • C. \(\frac{{3{\rm{x}}}}{{2y}}\)
  • D. \(\frac{{3{\rm{x}}}}{{2{y^2}}}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{{5\left( {x + 1} \right)}}{{x{y^2}}}:\frac{{10\left( {x + 1} \right)}}{{3{{\rm{x}}^2}y}} = \frac{{5\left( {x + 1} \right)}}{{x{y^2}}}.\frac{{3{{\rm{x}}^2}y}}{{10\left( {x + 1} \right)}} = \frac{{15\left( {x + 1} \right){x^2}y}}{{10\left( {x + 1} \right)x{y^2}}} = \frac{{3{\rm{x}}}}{{2y}}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 50859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)