YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết quả của < điều kiện > trong câu lệnh sẽ có giá trị là gì?

  • A. Là một số nguyên
  • B. Là một số thực
  • C. Đúng hoặc sai
  • D. Là một dãy kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kết quả của < điều kiện > trong câu lệnh sẽ có giá trị là đúng hoặc sai.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON